Честване на 100-годишнината на Македоно-българска църква “Св.св.Кирил и Методий в Торонто” – 26 септ.,2010 – ВИДЕОКЛИП

Поздравление на външния министър Николай Младенов в Торонто – 26 септ,2010 по случай 100-год. на катедрален храм “Св.св. Кирил и Методий – ВИДЕОКЛИП